คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมที่ 4

คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง โ…

Read More