การประชุมก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน (Kick off Meeting)

       การประชุมชี้แจง แนวทางการก่อสร้าง…

Read More