กลุ่มเครือข่ายประชาชนจะนะ แสดงจุดยืนทางความคิดเห็นโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

กลุ่มเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น แสดงจุดยืนทางควา…

Read More