มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์”

Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์”
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์”
 
                  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา   ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่    โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กว่า 500 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อในการช่วยเหลือสังคม
 
 
                  อาจารย์อรุณพร  อธิมาตรไมตรี รักษาผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษารู้จักช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
                 ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการนี้นับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ทำให้นักศึกษา กองทุน กยศ. ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ได้ช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ และในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมาก
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics