มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ อพ.สธ. สินค้า OTOP

Spread the love

มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการ อพ.สธ. สินค้า OTOP เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 
มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ อพ.สธ. สินค้า OTOP เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

โอกาสนี้ รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนนำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยแก่ที่ประชุมฯ
นอกจากนั้น คณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการ อพ.สธ. สินค้า OTOP เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

โอกาสนี้ รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนนำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยแก่ที่ประชุมฯ
นอกจากนั้น คณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 
โอกาสนี้ รศ.ดร.สายฝน ไชยศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนนำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยแก่ที่ประชุมฯ
 
นอกจากนั้น คณะจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics