ผู้แทนเลขา ศอ.บต. เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความร่วมมือและการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ IMTGT”

ผู้แทนเลขา ศอ.บต. เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความร่วมมือและการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ IMTGT”

ผู้แทนเลขา ศอ.บต. เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความร่วมม…

Read More
Verified by ExactMetrics