ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DNA  “คืนศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์”  ให้คนไทยในมาเลเซีย

ศอ.บต. จับมือสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ตรวจสารพันธุกรรม DN…

Read More

พิธีสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.

พิธีสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.

พิธีสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทิ…

Read More

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านปศุสัตว์และอาหาร

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบ่อปลาแสงฟ้า ผนึกกำลั…

Read More
Verified by ExactMetrics