ม.ทักษิณร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผลิตเจลล้างมือเพื่อแจกจ่าย

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยา…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรวมพลังสงขลา ปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา รักษาคลอง เพื่อดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรวมพลังสงขลา ปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา รักษา…

Read More

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวชุมชนเกาะแต้ว อนุรักษ์พันธุ์พืช ฟื้นฟูการปลูกข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวชุมชนเกาะแต้ว อนุรักษ์พันธุ์พืช …

Read More

ผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ กรณีเกิดอุบัติเหตุรถกระบะยางแตกเสียหลัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจผู…

Read More

3มหาวิทยาลัย ม.อ. – มช. – มศก. ร่วมจัดวิชาการระดับชาติ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่5

ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพั…

Read More

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนภูมิภาค ภาคใต้(สงขลา)

สัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนภูมิภาค ภาคใต้(สงขลา) โครงการสร้างเค…

Read More

ศอ.บต. ชูภาคประชาสังคม ดึงเยาวชนในพื้นที่ จชต. ยุคดิจิทัล ให้รู้เท่าทันข่าวลวง (Fake News)

ศอ.บต. ชูภาคประชาสังคม ดึงเยาวชนในพื้นที่ จชต. ร่วมสร้างสรรค…

Read More

ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย

ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมรับมือภิบัติภัย ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน…

Read More