บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อท้องถิ่นร่วมสมัย

Spread the love

      วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา- ระยะที่ 2 โดยมีนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายชูไชย  นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสื่อมวลชนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร เข้าร่วมงาน ประมาณ 50 คน


       สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการสร้างบรรยากาศเรื่องการทำงานกับเยาวชนเชิงบวกในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องต่างๆ เช่น ก้าวแรก : เป็น อยู่ คือ ลูกหลานวัยรุ่นบ้านเรา ก้าวสอง : ด้วยเหตุธรรมชาติ กับวิถีที่เปราะบาง ก้าวสาม : ร่วมมือกันได้ ขยายต่อด้วยพลังสื่อ ก้าวสี่ : คู่มือแนวสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศดูแลวัยรุ่นเชิงบวก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics