โรงเจเต๋าบ้อเก็งจัดแถลงข่าวเทศกาลกินเจ ประจำปี2561

Spread the love

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561  ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ สงขลา จัดแถลงข่าวใหญ่ โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้วย

 

พล.ต.ต.ธรัตน์  จันทรักษ์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายสมนิตย์  ถวายกุลพร  รองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

นายอุทิศ  สวัสดิ์  รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่

นายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

นายกวิศพงษ์  สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

นายพิชัย  วัฒนะพยุงกุล  ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่

พ.ท.กุดั่น  ทองคำ  รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์

นายสุธี  กออนันตกุล ประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ

พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลงานบุญถือศีล กินเจ ประจำปี 2561 

เทศกาลถือศีลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมากว่า 400 ปีมาแล้ว ทั้งนี้ด้วยความศรัทธา ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ ด้วยจิตที่เมตตาและละเว้นจากการก่อให้เกิดการฆ่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร การรักษาศีลรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขของมึนเมาต่างๆก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว อุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดีและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี่อันดีที่มีมาช้านาน ให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย

โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้ตรงกับวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561  โดยกำหนดงานของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ตลอด 10 วัน เริ่มวันที่ 8 ตุลาคม จะเริ่มเทศกาลอย่างเป็นทางการ ทำพิธีอัญเชิญเสาพิธี  อัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่ และเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่เข้าบวงสรวง ตลอด 10 วัน จะมีสวดมนต์เช้าแบบจีน เลี้ยงทหารเทพ  สวดมนต์เย็นแบบจีน เย็นแบบไทย พิธีเวียนธูป-เทียน ทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจ

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts