มรภ.สงขลา ปั้นจิตอาสาสำนึกรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ชวน นศ.เกษตรปล่อยปู-ปลูกป่า ลดปัญหาระบบนิเวศ

Spread the love

 

                นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ปลุกสำนึกจิตอาสารักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ลงพื้นที่ปล่อยปู ปลูกป่าชายเลน หวังช่วยลดปัญหาระบบนิเวศสัตว์น้ำ ห่วงสิ่งแวดล้อมเสียหายไปมากจากน้ำมือมนุษย์-ภัยธรรมชาติ

                อ.สันติ หมัดหมัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาของทางคณะฯ รวม 50 คน เดินทางไปปลูกป่าชายเลนและปล่อยปู ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักปู (ธนาคาร-ปู) บ้านหัวเขาขาว หมู่ 1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาสำนึกรักษ์ป่าสำนึกรักษ์แผ่นดิน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปัญหาระบบนิเวศสัตว์น้ำ ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสียหายไปมากจากการทำลายของมนุษย์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ จึงทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

                ด้าน นายปีติกร ศุภางค์นรา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางสโมสรฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูกลับคืนสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และช่วยลดปัญหาระบบนิเวศสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่ง จึงร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตอาสา เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติ และช่วยเหลือสังคมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในคณะฯ อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics