สงขลา มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อรับรองการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมเชื่อมโยงต่อยอดสู่ตลาดผู้บริโภค

วันนี้ (26 ก.ค 61) ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 2/25561 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 12 ราย ได้แก่ผ้าคลุมไหล่ (เส้นใยธรรมชาติ) จากทัณฑสถานหญิงสงขลาผลิตภัณฑ์จากใยบวบ นางสาวจำเริญ เนาวิรัตน์ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดาผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืชผลิตภัณฑ์ประดับมุก นางมณฑิชา จิระพงศ์ผลิตภัณฑ์ประดับมุก นางสาวปิยวรรณ วิสุทธิ์สบู่ก้อนเปลือกมังคุด-น้ำนมแพะ วิสาหกิจชุมชนสุชาวดีขนมเปี๊ยะไส้ฟัก นางสาวภัณฑิลา จิตภักดี (ร้านตังญ่า)น้ำพริกแกงส้ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหน้าควนน้ำพริกกะทิ วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพรบ้านควนเสม็ดเครื่องแกงต้มยำน้ำข้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีนและขนมไทย (ขนมไทยต้มสามเหลี่ยม) นางสาวพะเยีย สายเรี่ยม (ร้านขนมไทยแม่ฉวี)

โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มพช.) เพื่อรับรองการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดำเนินโครงการฯ ผ่านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมามีการพิจารณาให้การรับรองโดยจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันและขณะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสงขลา ที่มีผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและให้การรับรอง มผช. แล้วรวมจำนวน  531 ผลิตภัณฑ์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts