สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ขานรับนโยบายรัฐ ตรวจยึดเครื่องสำอางปลอม กว่า 3,000 กล่อง

Spread the love

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ขานรับนโยบายรัฐ ตรวจยึดเครื่องสำอางปลอม กว่า 3,000 กล่อง มูลค่าร่วม 6 แสนบาท
วันนี้(11 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ร่วมแถลงข่าวการออกตรวจและเรียกเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พบว่ามี 16 ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ 2 ยี่ห้อดังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เมจิกสกิน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Lyn FS-Three (ลิน)และ Lyn Block Burn Break Build พบเครื่องสำอางผิดกฎหมาย 19 รายการ จำนวน 3,512 กล่อง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมาย 2 รายการ จำนวน 167 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท ซึ่งได้ดำเนินคดีต่อไป


นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 12 กล่าวว่า ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางรายใหม่ จะต้องได้รับการตรวจสถานที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนการอนุญาตจดแจ้งผลิตเครื่องสำอาง โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ และสำหรับผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางรายเก่า ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากพบว่าไม่มีการผลิตจริงตามที่ได้มาขออนุญาต หากฝ่าฝืนจะดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
ด้าน นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิต ว่ามีสถานที่และการดำเนินการจริงหรือไม่ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตรวจสอบสถานที่ผลิตไปแล้วทุกแห่งจำนวน 48 แห่ง พบว่ามีการผลิตจริงเพียง 5 แห่ง
ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง ดำเนินการแจ้งสถานการณ์ผลิต หรือนำเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ขอให้แจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากตรวจพบในภายหลังว่า ไม่ได้นำเข้าหรือผลิต หรือข้อมูลไม่ตรงตามที่จดแจ้งไว้ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้ง รวมทั้งมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
…………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics