จังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติยศการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติยศการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน ราย

วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มอบโล่เกียรติยศการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานเด่นมีความประพฤติปฏิบัติในการครองตนครองคนครองงานจนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

สำหรับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศในระดับชาติจำนวน ราย ได้แก่

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม,

 นางสาวสุทธิดา ทองชอุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา อำเภอบางกล่ำ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

 นางผะกานาจ สุคนธรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม,

 นางนิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยมและ

นางรัตนา  ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

 

 

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบำรุงขวัญกำลังใจสู่การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้ สร้างสรรค์ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics