ผู้ว่าฯ สงขลา นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมไหว้พระ ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน

Spread the love

ผู้ว่าฯ สงขลา นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีขาว ร่วมไหว้พระ ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและรักษาศีลธรรมอันดีงาม

ค่ำวันที่ (29 พ.ค. 61) ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน วันวิสาขบูชา” พร้อมด้วยพระเทพสุธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย พร้อมกับให้ศีล ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานจังหวัดสงขลา,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโรงเรียนชัยมงคลวิทย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาและรักษาศีลธรรมอันดีงาม

สำหรับวันวิสาขบูชา 2561 ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก คือ เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา    เป็นวันสำคัญของโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics