ฯพลฯ ดาโต๊ะ จอจี้ ซามูเอล  เอกอัครทูลมาเลเซียประจำประเทศไทยคนใหม่

Spread the love

ฯพลฯ ดาโต๊ะ จอจี้ ซามูเอล  เอกอัครทูลมาเลเซียประจำประเทศไทยคนใหม่ เข้าเยื่ยมคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ฯพลฯ ดาโต๊ะ จอจี้ ซามูเอล เอาไปก่อนไปส่งคืนด้วยเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ ประเทศไทยเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายดลเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ พูดคุยหารือในเรื่องของการเปิดด่านสะเดาและบูกิตกายูฮีตัม ตลอด 24 ชั่วโมงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics