รมว. พลังงานลงนามบันทึกข้อตกลง กับเครือข่ายคนเทพาฯ

Spread the love

รมว. พลังงานลงนามบันทึกข้อตกลง กับเครือข่ายคนเทพาฯ

รมว. พลังงาน เดินทางมาพบปะเครือข่ายคนเทพาฯ หน้า กฟผ. สำนักงานใหญ่ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยกลุ่มเครือข่ายคนเทพาฯ จะยกเลิกการชุมนุมและเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้

วันนี้ (28 มีนาคม 2561) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางมาพบปะเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ที่ชุมนุม บริเวณหน้า กฟผ. สำนักงานใหญ่ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กับผู้แทนเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดย นายหลี สาเมาะ ประธานเครือข่ายฯ ดร.พณวรรธน์ พงศ์ประยูร เลขาเครือข่ายฯ และนางสุวิมล รามันเศษ สมาชิกเครือข่ายฯ โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเทพาทุกท่าน เข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกคนรักท้องถิ่นของตนเอง อาจมีความเห็นต่างกันบ้าง แต่ต้องไม่แตกแยก อย่างไรก็ตามรัฐบาลเห็นความสำคัญของพัฒนาภาคใต้ให้เจริญ โดยในสัปดาห์หน้ามีโครงการลงพื้นที่ดูงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณที่ทุกท่านมีส่วนมาช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานของประเทศ

ด้าน นายหลี สาเมาะ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวว่า ดีใจที่ในวันนี้ได้โรงไฟฟ้าเทพากลับมา พวกเราทุกคนมาด้วยใจ เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของชาติและท้องถิ่นของตนเอง เราต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหินในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นของเรา หวังว่าหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ลูกหลานของเราที่ต้องไปทำงานไกล ๆ จะได้กลับมาทำงานใกล้บ้าน ในวันนี้พวกเราพี่น้องชาวเทพาทุกคนรู้สึกประทับใจที่ท่านได้มาทำสัญญาข้อตกลงนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ โดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางกลับเทพาแล้ว

สำหรับบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมในการตัดสินใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพาจึงมีบันทึกข้อตกลงระหว่างระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและฝ่ายสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าเทพา โดมีสาระสำคัญดังนี้

1.ฝ่ายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ยินดีให้มีการจัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นกลาง และมีกระบวนการทำงานตามหลักสากลที่เป็นกลาง

2. การทำ SEA จะต้องให้ความสำคัญไปที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เนื่องจากถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) มาตั้งแต่ต้นตามนโยบายของรัฐบาล

3. ให้กระทรวงพลังงานนำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ดำเนินการแล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ SEA

4. หากผลการศึกษา SEA ได้ข้อสรุปให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาได้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่มีอยู่แล้วยื่นต่อ สผ. และดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของทำเนียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

5. หากผลการศึกษา SEA ไม่เห็นชอบกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณาพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics