มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น

Spread the love

มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น
รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ

มรภ.สงขลา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากจำปาดะ-แป้งสาคู โชว์เวทีมหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดจัดแสดงบูธ รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากจำปาดะและแป้งสาคู ผลงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นตามพระราชดำริ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม (Regional Research Expo 2018) ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และบริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิน ผลปรากฏว่าบูธนิทรรศการของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจัดแสดงบูธ รับโล่และเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ มรภ.สงขลา ในการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่การแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ดร.บรรจง กล่าวว่า สำหรับผลงานวิจัยที่นำไปจัดนิทรรศการในครั้งนี้ อาทิ การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสาคู จำปาดะอย่างยั่งยืน จัดทำโดย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.สงขลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก บราวนี่จากแป้งสาคู โดย ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ อาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับจำปาดะลดพลังงานด้วยกะทิธัญพืชและซูคราโลส โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พายสังขยาจากแป้งสาคู โดย อ.พรชัย พุทธรักษ์ ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา

ด้าน ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านการวิจัย และการค้นพบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายด้าน แต่ก็มีผลงานวิจัยหรือการค้นพบจำนวนมากเช่นกัน ที่ยังไม่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง อันเนื่องมาจากขาดช่องทางในการเผยแพร่ หรือการกระจายข่าวไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสดีที่ มรภ.สงขลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการในงานดังกล่าว เพื่อให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics