การประชุมหารือการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน

Spread the love

วันนี้ (28 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน โดยมีหอการค้า จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน บริเวณพื้นที่วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สถานที่ประทับตามประวัติศาสตร์) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ติดปัญหามติของมหาเถรสมาคมในการขอใช้พื้นที่บริเวณวัดจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยหอการค้าจังหวัดสงขลาได้นำประเด็นปัญหาเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ในการประชุมองค์กร 15 ภาคีบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการแนะนำโดยให้หอการค้าจังหวัดสงขลา หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติกรณีการกำหนดสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวัดเสนอให้กรมศิลปากรพิจารณา

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม /
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics