มรภ.สงขลา เปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน”

Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 61 นี้ พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเทศมหาชาติทรงเครื่อง

วันนี้ (10 ม.ค. 61) ณ เวทีกลาง หน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณาจารย์ บุคลกร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน เข้าร่วมในครั้งนี้

 ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” เป็นการดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่10 ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมา มทร.สงขลา จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความถึงความสำคัญของวิถีวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นรากแก้วของแผ่นดิน และประการสำคัญ ในปีนี้เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์และมีพระบรมราชโชบายมห้มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเป็นพื้นที่ท้องถิ่นมิติทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และการรักษาชาติและก่อให้เกิดการพัฒนาสู่รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า สำหรับงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2561 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 และส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิภาค รวมทั้งอาเซียน

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมทางภาคใต้และภาคอื่นๆ รวมทั้งการแสดงจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา การบวงสรวงและศักการะทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมลานวัฒนธรรมของนักศึกษาทุกคณะ การประชุทสัมนาวิชาการทางวัฒนธรรม การแข่งขันทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยได้รับความความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics