พัทลุงจัดทำบัตรประชาชน ให้กับชาวมันนิ หรือ ชาวเงาะป่าซาไก

Spread the love

พัทลุงจัดทำบัตรประชาชน ให้กับชาวมันนิ หรือ ชาวเงาป่าซาไก เพื่อให้มีสิทธิเป็นพลเมืองไทยอย่างเต็มตัว
วันที่ 31 มกราคม  2561  ที่วัดกงหราใหม่ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง   ชาวมันนิ หรือรู้จักกันในชื่อ เงาะป่าซาไก จำนวน 31 คน นำโดยนายแดง ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่ม ได้เดินทางลงจากภูเทือกเขาบรรทัด พื้นที่หมูที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิ์ประกันสุภาพแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้สามารถทำบัตรประชาชนได้ทั้งหมด จำนวน 25 คน อีก 6 คน อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถจะทำบัตรประชาชนได้
ทั้งนี้โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานจัดพิธีมอบบัตรประชาชน ซึ่งทั้ง 31 คนมาจาก 6 ครอบครัว ใช้สกุลเดียวกันคือ “รักษ์กงหรา” โดยทุกคนซึ่งไม่มีบ้านเลขที่ และไม่มีทะเบียนบ้าน ทางอำเภอกงหราจึงได้ ลงทะเบียนบ้านให้อยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวอาศัยบริเวณภูเขาบรรทัด พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทราย อำเภอกงหรา โดยยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม คือล่าสัตว์ หาของป่า หาเผือกหามันมาเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนของอำเภอกงหราด้วย

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า พื้นที่บริเวณเทือกเขาบรรทัด บริเวณบ้านคลองทราย เป็นบริเวณป่าต้นน้ำผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เขตรอยต่อจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรัง และมีกลุ่ม มันนิ อาศัยอยู่กลางป่าจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มีประวัติทางทะเบียน และไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากได้อยู่ในสารระบบของราษฎรไทย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ทางจังหวัดร่วมกับอำเภอกงหรา ได้ทำการเพิ่มชื่อและจัดทำบัตรประชาชนให้จำนวน 25 รายดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2560 ทางอำเภอป่าบอน ได้ทำบัตรประชาชนให้มากลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มนายยาว ใช้ชื่อสกุลว่า “รักษ์ป่าบอน ไปแล้วจำนวน 24 คน
ซึ่งวันนี้ นอกจากกลุ่มมันนิ 6 ครอบครัว 31 คน จะได้รับบัตรประชาชน มีชื่อเป็นราษฎรไทยโดยสมบูรณ์แล้ว ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบสิ่งของให้จำนวนหนึ่ง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์อีกครอบครัวละ 1,000 บาทด้วย
ทั้งนี้เทือกเขาบรรทัด เป็นป่าต้นน้ำผืนใหญ่กั้นระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีกลุ่มมันนิ อาศัยอยู่กลางป่าในเขต อำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมดและ อำเภอกงหรา จำนวน 3 กลุ่ม ประมาณ 70 คน ซึ่งทุกคนที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรรับรองสิทธิ์ประกันสุภาพแห่งชาติ ต่างดีใจที่รอคอยเวลานี้มายาวนาน จากที่ได้อาศัยบนเทือกเขาบรรทัดมาหลายชั่วอายุคน มาเป็นคนไทยเต็มตัว ในวันนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics