ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

Spread the love

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และจัดนิทรรศการ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมและโชว์การสาธิตเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
วันนี้ (13 ม.ค.61) ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำเครื่องมืออุปกรณ์ และจัดนิทรรศการ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมจัดกิจกรรมและโชว์การสาธิตเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จำนวน 5 จุด ซึ่งได้รับคงามสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย

 


จุดที่ 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำรถเคลื่อนที่ประกอบอาหาร รถผลิตน้ำดื่ม และสนับสนุนข้าวไข่เจียว เพื่อแจกจ่ายเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานบริเวณภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานของจังหวัดสงขลา
จุดที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมออกบูธนิทรรศการ แจกแผ่นพับ ข่าวสารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตอบคำถามแจกของรางวัล หมวกนิรภัย ขนม ลูกอม ต่างๆ แก่น้องๆที่มาร่วมสนุก ณ บริเวณสนามกีฬาเนินขุนทอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย เทศบาลเมืองควนลัง
จุดที่ 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและปฎิบัติการ นำรถกู้ภัยขนาดใหญ่ พร้อมเบาะลมช่วยชีวิต
รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร นำไปสาธิตและให้เด็กๆได้ร่วมสนุก ณ กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จุดที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและปฎิบัติการ นำเรือแอร์โบท ร่วมแสดงและให้น้องๆได้ ชม ณ ห้างเซนทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จุดที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันและปฎิบัติการสาธิตการดับเพลิง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา อำเภอคอลงหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…..

จันจิรา บัวน้อย/ข่าว
13 มค 61
ศูนย์    ปภ.เขต 12 สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts