นิเทศ มรภ.สงขลา คว้าสูงสุด 5 รางวัลรวดประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย

Spread the love

 

นิเทศ มรภ.สงขลา คว้าสูงสุด รางวัลรวดประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานสารคดีเชิงข่าวสะท้อนวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์วัฒนธรรม กวาด รางวัลรวด สายฟ้าน้อยครั้งที่ 13” ขึ้นแท่นสถาบันอุดมศึกษาที่คว้ารางวัลสูงสุดแห่งปี

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ที่ปรึกษาการจัดทำผลงานเข้าประกวด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2560 สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผ่านการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกประเภท จำนวน 17 เรื่อง แบ่งเป็น สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง เรื่อง และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 12เรื่อง (ประเภท) จากผลงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 59 เรื่อง แบ่งเป็น สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง 20 เรื่อง จาก 6 สถาบันฯ และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 39 เรื่อง ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น 17 เรื่อง จาก 8 สถาบันฯ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น 4 เรื่อง จาก 3 สถาบันฯ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น 9 เรื่องจาก 5 สถาบันฯ และ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม 9 เรื่องจาก 5 สถาบันฯ

 

 

สำหรับผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน เรื่อง และสามารถคว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวได้มากที่สุดถึง รางวัล โดยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ทุกประเภทไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลรางวัลดีเด่น มีเพียงรางวัลชมเชยเท่านั้น ซึ่งนักศึกษา มรภ.สงขลา ได้รับ 4 รางวัลชมเชยจากสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน เรื่อง “พลิกฟื้นชุมชนคลองแดนด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด” จากทีม One Capture ประกอบด้วย น.ส.สุอัยณี สะอะ น.ส.นูสีลา ยูโซะ และ นายรัฐศาสตร์ ทิ้งผอม ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น เรื่อง “เติมทรายชายหาดสมิหลา” จากทีม The Winner  ผลงาน น.ส.พรธิดารัตน์ หนูแสง น.ส.อรณิชา สุบเหยาะ และ น.ส.อาซีซะห์ อีแต ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น เรื่อง “ฅนบนเรือ” จากทีมกล้องตัวเดียว ผลงาน นายธน แต้รุ่งเรือง นายพงศธร ปานบุญทอง น.ส.ดวงพร เกลี้ยงกลม และ น.ส.สุพรรษา เตาวะโต และเรื่อง “โนราห์โกลน” จากทีมเทเล่ฟิล์ม ผลงาน น.ส.พจนีย์ โชคเกื้อ น.ส.อากีมาร์ และสา และ นายธนพนธ์ ถมแก้ว รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 40,000 บาท นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลชมเชย อันดับ จากสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง เรื่อง “เตือนภัย อันตรายแก๊งลักรถ” จากทีม “เรื่องผ่านเลนส์” ผลงาน น.ส.ดวงพร เกลี้ยงกลม น.ส.สุพรรษา เตาวะโต และ น.ส.วิภาดา หวานหู ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท

ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า การตัดสินประกวดสารคดีเชิงข่าวรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13 นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ 13 ท่านในแวดวงวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ระดับประเทศเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดรางวัลระดับประเทศ ที่จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และได้รับรางวัลต่อเนื่องมา ปีซ้อน คว้ามาแล้วถึง รางวัล โดยได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นทุกปี โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงาน เพื่อแสดงความสามารถด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักศึกษาจะแสดงศักยภาพของตนเองในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics