ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 170,000 ลิตร/นาที

Spread the love

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมจับมือชาวระโนดที่ทำนากุ้ง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคสมทบสานประชารัฐช่วยเหลือพี่น้องคาบสมุทรสทิงพระ เร่งระบายน้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 170,000 ลิตร/นาที


วันนี้ 5 ธค 60 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา นำเจ้าหน้าที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว เพิ่มเติม อีก 1 เครื่อง และอำเภอระโนด ได้ประสานขอความร่วมมือชาวระโนดที่ทำนากุ้ง นำเครื่องสูบน้ำพญานาค จำนวน 3 เครื่อง มาสมทบ ร่วมกับ เครื่องจักรจากศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ที่ได้ติดตั้งเดินเครื่องมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริเวณคลองปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งระบายออกจากพื้นที่ลงสู่ทะเลอ่าวไทย ถึงแม้ว่าคาบสมุทรสทิงพระจะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลสาบหนุนสูง แต่ระดับบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ น้ำหน้าท่อบ็อกยังสูงกว่า ระดับน้ำทะเลประมาณ70ซม.
ขณะนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ได้ติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่คลองปากแตระอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
-เครื่องสูบน้ำท่วมขัง แบบ 3 หัวจ่าย อัตราการสูบ 50,000ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง
-เครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง มีอัตราการสูบน้ำ 28,000ลิตร/นาที /เครื่อง รวม3 เครื่อง มีอัตาการสูบน้ำ 84,000 ลิตร/นาที
-เครื่องสูบน้ำแบบพญานาค อัตราสูบ 12,000 ลิตร/เครื่อง รวม 3 เครื่อง 36,000 ลิตร
สรุปการติดตั้งเครื่องจักรจากศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา และเครื่องจักรของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอระโนดที่ติดตั้งบริเวณปากแตระ มีอัตราการสูบน้ำ รวม 170,000 ลิตร/นาที หรือ ประมาณ 153,000 ลูกบาศก์เมตร (คิว) /วัน (15 ชั่วโมง) ซึ่งในการสูบน้ำในพื้นที่นี้จะสามารถลดมวลน้ำในคาบสมุทรสทิงพระและมวลน้ำน้ำบางพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง…..

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics