บริษัท พีเอฟพีเทรดดิ้ง จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560

Spread the love

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP
นำโดย คุณศิริลักษณ์  มัทวกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีเอฟพีเทรดดิ้ง  จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน ประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมี พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่   22 กันยายน 2560

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics