ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2565

Spread the love

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์  2566   คุณโสภี   สงวนดีกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้  จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 4 ปี 2565 

 

        เศรษฐกิจภาคใต้ยังคงอยู่ในทิศทางขยายตัว จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้ แม้จะชะลอลงบ้างจากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงและทิศทางราคาสินค้าเกษตรที่ปรับลดลงเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค สำหรับภาคการผลิตหดตัวตามความต้องการประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวชะลอลง 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 5.64 ลดลงจากไตรมาสก่อนตามราคาพลังงานและอาหารสดที่ชะลอลง

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวชะลอลง ผลดีจากการท่องเที่ยวและจ้างงานที่ขยายตัว แต่มีปัจจัยกดดันจากราคาสินค้าเกษตรลดลงและค่าครองชีพสูง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง จากการลงทุนก่อสร้างที่ขยายตัวชะลดลงและการลงทุนในเครื่องจักที่กลับมาหดตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง จากรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่หดตัว

การค้าผ่านด่านศุลกากร หดตัวต่อเนื่อง จากมูลค่าการส่งออกและนำเข้า ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

การท่องเที่ยว  ขยายตัวต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย ที่เพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก ผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขะลอลง

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากด้สนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ด้านราคาหดตัวลงในทุกสินค้าสำคัญ

การจ้างงาน เพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะการจ้างงานภาคบริการที่เกียวกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

การเงิน เงินฝากทรงตัว โดยเงินฝากประจำขยายตัว ขณที่ออมทรัพย์ชะลดลง  สินเชื่อ ชะลอลง ตามสินเชื่อธุรกิจที่ชะลอลง 

 

เตือนภัยการเงิน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics