ไอแบงก์ ประกาศคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงเฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่

ไอแบงก์ ประกาศคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงเฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่
Spread the love

                               

ไอแบงก์ ประกาศคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงเฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่

ไอแบงก์ ประกาศคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงเฉพาะลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจ้งประกาศปรับขึ้นอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดีระหว่าง 0.10%-0.17% และคงอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยชั้นดีที่ 8.00% เท่าเดิม เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดี (SPR) จากเดิม 7.53% ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 7.70% และ อัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ชั้นดีประเภทสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา (SPRL) จากเดิม 7.40% ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 7.50% สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยชั้นดี ธนาคารยังคงอัตรากำไรอ้างอิงเท่าเดิมเพื่อชะลอผลกระทบต่อลูกค้ารายย่อย ในขณะเดียวกัน ธนาคารจะยังคงให้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าเปราะบางที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ตลอดจนผลักดันโครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงระบบสินเชื่อมากขึ้น และพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics