ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ
Spread the love

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ
ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ตำรวจภูธรภาค 9 คณะสงฆ์ จังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ 180 รูป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ
ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ

ภายในพิธีบรรพชาอุปสมบท มีนายบุญพาศ  รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีโดยประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีขลิบผมนาค และมอบผ้าไตรแก่นาค พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมีกำหนดลาสิกขาในวันที่ 17 มกราคม 2566

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ

สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการมีกำหนดเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทและร่วมพิธีปลงผม ขลิบผม ในวันนี้ (10 ม.ค. 2566) เวลา 15.00 น. และจะมีพิธีบรรพชาเป็นสามเณรในวันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.2566) ในเวลา 9.30 น. โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธี ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสจะมีการจัดพิธี ณ วัดประชุมชลธารา และจังหวัดสงขลา กำหนดจัด ณ วัดนาทวี ตามลำดับ

ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ ข้าราชการ ในพื้นที่ จชต. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics