คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3 สาขาวิชาภาษาจีน เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน ในรูปแบบออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3 สาขาวิชาภาษาจีน เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน ในรูปแบบออนไลน์
Spread the love

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ส่ง นศ.ภาษาจีน เรียนร่วม ม.จงหนาน ในรูปแบบออนไลน์  

 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3 สาขาวิชาภาษาจีน เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนานในรูปแบบออนไลน์ ปิดคอร์สเรียนครบ 1 เทอม พร้อมรับทุนพัฒนาครูภาษาจีนนานาชาติ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาร่วมกัน กระชับสัมพันธ์ไทย-จีน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา  เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3  สาขาวิชาภาษาจีน  เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และนักศึกษาหลักสูตรฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คน  เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน (中南大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ผ่านโปรแกรม Classin โดยพิธีปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Xiang Xueyong รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจงหนาน และ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้เกียรติกล่าวปิดพิธี และกล่าวอวยพรให้ความสัมพันธ์ทางการศึกษาของสองมหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนตลอดไป

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา  เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3  สาขาวิชาภาษาจีน  เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน ในรูปแบบออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา  เปิดโอกาสนักศึกษาปี 3  สาขาวิชาภาษาจีน  เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยจงหนาน ในรูปแบบออนไลน์

ในการนี้ ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยจงหนาน ได้กล่าวความรู้สึกในการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และ อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง ประธานหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติให้กล่าวสรุปโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยประธานหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงความประทับใจและกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เป็นส่วนสำคัญให้โครงการและการทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ

                นอกจากนั้น นางสาวฟาซีลา สนิ และ นางสาวนัสริณ หะยีเซ็ง ตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรฯ ที่เรียนกับมหาวิทยาลัยจงหนาน กล่าวความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ โดยนักศึกษาทุกคนมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือดีใจที่ได้เรียนกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถึงแม้จะเป็นการเรียนผ่านรูปแบบออนไลน์ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาในการพัฒนาตนเอง จนทำให้รู้สึกสนุก รักการเรียนภาษาจีน และขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่จัดโครงการเช่นนี้ให้กับนักศึกษา  

                ทั้งนี้ ในการเรียนกับมหาวิทยาลัยจงหนาน นักศึกษาของทางหลักสูตรฯ ยังได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูภาษาจีนนานาชาติอีกด้วย โดย น.ส.ปิยานุช ลิมาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนครูสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยจงหนาน กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสองสถาบันที่สนับสนุนให้ได้รับทุนนี้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยจงหนานยังช่วยจัดเป็นหลักสูตรออนไลน์ให้เรียนตลอดภาคการศึกษา และช่วยเสนอขอทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูภาษาจีนนานาชาติจากหน่วยงานรัฐบาลจีนให้แก่นักศึกษาด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีความใส่ใจและตั้งใจดูแลนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา อย่างดียิ่ง

              ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นส่วนสำคัญยิ่งให้โครงการส่งนักศึกษาเรียนกับมหาวิทยาลัยจงหนานสำเร็จลุล่วงอย่างดีเยี่ยม และเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ขอให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics