Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้

Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้
Spread the love

งานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้
โดย Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members
ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ บ้านเกาะหมี

Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ณ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ บ้านเกาะหมี  ทางคณะ “Singapore woodlands Lian Tian Gong Community members” ลูกศิษย์ของศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่บ้านเกาะหมี จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ บ้านเกาะหมี

Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้

โดย อ.นิเวศน์ ถาวร และคณะลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ที่ยังคงได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิท-19 และภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ไม่มีงานทำ ขาดรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวให้อิ่มท้อง จึงร่วมกันเปิด “งานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้” ในครั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องปากท้องให้กับผู้ยากไร้ โดยได้รับเกียรติจาก “นาย นิยม พรรณราย -รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่” เป็นตัวแทนของเทศบาลนครหาดใหญ่ มาร่วมในงานพิธี พร้อมกันนี้ทางศาลเจ้ายังได้รับการสนับสนุนจาก ลูกศิษย์ชาวไทยและบรรดาห้างร้านต่างๆ ได้แก่ร้านยรรยง หาดใหญ่, ร้านพรแม่เศรษฐีวัสดุภัณฑ์น้ำน้อย, ร้านเกาะหมีวัสดุก่อสร้าง, สุวรรณรัตน์ค้าไม้, ศูนย์ฝึกสุนัข K-9 คลองหอยโข่ง, ร้านบังเอกของชำเกาะหมี, ร้านเจ้จงใจของชำ, ร้านเปิ้ลของชำน้ำน้อย, คุณอำนาจ บ.เจริญแทรกเตอร์, คุณสุรพล (พี่รุจ), คุณ Inthida Sairoj และครอบครัว

Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้
Singapore Woodlands Lian Tian Gong Community members ร่วมกับ ศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ จัดงานบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้

          รวมจำนวนชุดบริจาคจากผู้ร่วมบุญสำหรับงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 300 ชุด  บริจาคให้แก่ 300 ครอบครัว ได้กินอิ่มท้องและหลุดพ้นจากความหิวโหย มีแรงกาย  แรงใจในการเดินหน้าชีวิตต่อไป  ผู้รับอิ่มท้อง ผู้ให้อิ่มบุญ ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ร่วมงานในครั้งนี้ สาธุครับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts