จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท

จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท
Spread the love

จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท                

จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท

              วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2565   เวลาประมาณ 15.00 น.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กับพวก   ได้ทำการตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 22 ล้อ ยี่ห้อ UD TRUCK สีขาว  ส่วนหัวติดแผ่นป้ายทะเบียน 70-2004 สระแก้ว และส่วนหางติดแผ่นป้ายทะเบียน 70-2179 สระแก้ว บริเวณริมทางหลวงชนบท 2004 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

                  ผลการตรวจคันพบ ชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ บรรจุจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,500,000 บาท บรรจุอยู่ภายในถุงพลาสติกมีข้อความภาษาต่างประเทศโดยไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร เอกสารใบอนุญาตนำเข้าหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการกระทำดังกล่าว อาจเป็นความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 246 และ/หรือ มาตรา247 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครอง อาจมีความผิดตามมาตราดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ฯจึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ยึดของดังกล่าวพร้อมรถยนต์บรรทุก 22 ล้อ ยี่ห้อ UD TRUCK สีขาว ส่วนหัวติดแผ่นป้ายทะเบียน 70-2004 สระแก้ว และส่วนหางติดแผ่นป้ายทะเบียน 70-2179 สระแก้ว (ยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด) พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งด่านศุลกากรสงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนของกลางเนื้อสุกรแช่เเข็งได้ส่งต่อให้ด่านกักกันสัตว์สงขลาเพื่อตรวจหาเชื้อโรคในเนื้อสุกรแช่แข็งและทำลายซากสุกรแช่แข็งต่อไป  

จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท
จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท
จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท
จับกุมชิ้นส่วนสุกรแช่แข็ง ถิ่นกำเนิดต่างประเทศจำนวน 12,000 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2,5000,000 บาท
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts