พิธีมหามงคล 5 ศาสนา เสริมมงคลเมืองหาดใหญ่

พิธีมหามงคล 5 ศาสนา เสริมมงคลเมืองหาดใหญ่
Spread the love

สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา

และเทศบาลนครหาดใหญ่   ร่วมจัด“พิธีมหามงคล 5 ศาสนา เสริมมงคลเมืองหาดใหญ่”

พิธีมหามงคล 5 ศาสนา เสริมมงคลเมืองหาดใหญ่

ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.00-11.00 น.  ณ บริเวณสี่แยกห้างโอเดียน ช้อปปิ้งมอล์ล ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3    สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมทำบุญเมืองหาดใหญ่ 5 ศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เหตุเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  โดยมีภาครัฐ-เอกชน ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พิธีมหามงคล 5 ศาสนา เสริมมงคลเมืองหาดใหญ่

โดยมีพล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี    และคุณสุรพล  สัมฤทธิ์  นายกสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้   “พิธีมหามงคล 5 ศาสนา เสริมมงคลเมืองหาดใหญ่”   ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ และมหายาน    เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ให้เมืองหาดใหญ่ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ธุรกิจค้าขายและเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย  โดยเริ่มจากพระสงฆ์ ๙๙ รูปสวดเจริญพุทธมนต์    ่จากนั้นต่อด้วยพิธีศาสนาพราหมณ์     พระสงฆ์จีนนิกายมหายานสวดเจริญพุทธมนต์  พิธีอธิษฐานถาวนาขอพรศาสนาคริสต์  และพิธีดุอาฮ์ ขอพรศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้ สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายใหัจัดรำโนรา 100 คน ในพิธีทำบุญเมืองหาดใหญ่อีกด้วยอย่างยิ่งใหญ่

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts