กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา

กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา
Spread the love

กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา

กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา

              วันนี้ (19 กันยายน 2565) ณ ลานกิจกรรมชายฝั่ง ต.เกาะแต้ว นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดตัวและส่งมอบโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ให้แก่ชุมชน โดยมี นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า เป็นผู้มอบ และนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง  พร้อมนายอุสมาน เอียดวารี รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนชุมชน และสื่อมวลชนร่วมงาน

กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา
             ปัจจุบัน ชายฝั่งทะเลหลายพื้นที่ในประเทศไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการกัดเซาะของคลื่นบริเวณชายฝั่ง ที่ส่งผลต่อทั้งทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตริมฝั่งของชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคลื่นลมในฤดูมรสุม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 – 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา

            ด้วยเหตุนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณมูลค่า 219,935,000 บาท เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ โดยก่อนการดำเนินงานก่อสร้างกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ไว้อย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานมีผลกระทบน้อยที่สุด


           สำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีจุดเริ่มต้นบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สิ้นสุดที่บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยก่อสร้างในรูปแบบ “กำแพงหินทิ้งป้องกันชายฝั่ง”ร่วมกับ“โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นกระโจนหลังแนวกำแพงหิน” ความยาวประมาณ 3,439 เมตร


           นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังมีการส่งเสริมทัศนียภาพ และสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคงสภาพชายหาดทรายให้สวยงาม โดยการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวหลังกำแพงกันคลื่น และหลังเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ได้มีการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางเป็น “ลานเอนกประสงค์” ขนาดพื้นที่ประมาณ 13,692 ตารางเมตร สำหรับ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพื้นที่


          ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรวมกับประชาชน กรมเจ้าท่า ได้ให้ความสำคัญ กับการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนการก่อสร้าง การเข้าพบหารือ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ Focus group การแทรกวาระการประชุมหน่วยงานราชการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Road Show) จัดทำคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมผ่าน Facebook แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ต.เกาะแต้ว – เขารูปช้าง กรมเจ้าท่า ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ  กรมเจ้าท่า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง เพื่อรักษาผืนแผ่นดินริมชายฝั่ง พลิกฟื้นผืนทรายให้กลับมาสวยงามดั่งเดิม อันจะช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เรียกคืนชีวิตชีวาจากสัตว์น้ำและทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งกลับคืนมา พร้อมส่งเสริมการเดินทาง การท่องเที่ยว รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับภูมิภาคต่อไป

กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา กรมเจ้าท่าส่งมอบชายฝั่งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment