จังหวัดสงขลา มอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด

Spread the love

วันนี้ (27 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน  สะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ โดยจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน  สะอาดระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด เพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนและอำเภอตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนอื่น

โดยผลการคัดเลือกการประกวด ในระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน สะอาด” รางวัลที่ 1ได้แก่ อำเภอกระแสสินธุ์ รางวัลที่ 2 อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลที่ 3 อำเภอนาหม่อม และรองลงมาได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่งสิงหนครบางกล่ำจะนะ,ควนเนียงเทพารัตภูมินาทวีสะเดาหาดใหญ่,เมืองสงขลาระโนดและสทิงพระ โดยมีอำเภอเป็นผู้รับมอบ จากนั้นเป็นการมอบรางวัล อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย รองชนะเลิศลำดับ 1 ใด้แก่ อำเภอจะนะ รองชนะเลิศลำดับ 2 ใด้แก่ อำเภอหาดใหญ่ และรางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอรัตภูมิและอำเภอนาทวี

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics