มรภ.สงขลา ลงนามประกาศเจตนารมณ์ลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมหา’ลัยทั่วประเทศ

Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามประกาศเจตนารมณ์ลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมหาลัยทั่วประเทศ

ปลุกเยาวชนเครือข่าย Green Youth ร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่

มรภ.สงขลา ลงนามประกาศเจตนารมณ์ลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมหา’ลัยทั่วประเทศ

                มรภ.สงขลา ลงนามประกาศเจตนารมณ์ลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างกระแสจิตสำนึกใหม่ ปลุกเยาวชนเครือข่าย Green Youth ร่วมแสดงพลัง สุดปลื้มชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมผลงานเข้าตา ได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มรภ.สงขลา ลงนามประกาศเจตนารมณ์ลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมหา’ลัยทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single -use Plastic)   ภายในมหาลัยทั่วประเทศ ผ่านพลังเยาวชน Green Youth  ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกับ 59 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคและประชาชน โดยเฉพาะการรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเล็งเห็นถึงพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่ายเยาวชน Green Youth

มรภ.สงขลา ลงนามประกาศเจตนารมณ์ลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในมหา’ลัยทั่วประเทศ

สำหรับการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยจำนวน 59 แห่ง โดยมีกรอบความร่วมมือในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย รณรงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ส่วนตัวเพื่อการบริโภค และส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะ นำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติโดยนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านผลการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มรภ.สงขลา ที่มี อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร เป็นที่ปรึกษาชมรม และได้ร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics