มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565
Spread the love

การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลถือศีลกินเจ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ประจำปี 2565

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.30 – 17.00 น.  ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีนายพิพัฒน์   รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565  พร้อมด้วย

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวต้อนรับ

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงานฯ

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

ดร.ฉัตรชนก  ธรรมชาติ  ประธานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลถือศีลกินเจ มูลนิธีโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่กล่าวรายงาน

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

นายนิพัฒน์  อุดมอักษร  เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงาน

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

นายเกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ กล่าวถึงกิจกรรม และพิธีสำคัญในงานเทศกาลถือศีลกินเจ

มูลนิธิโรงเจเตำบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2565

นายธีระชัย  ชุณหวิริยะกุล  ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมแถลงข่าว

โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง     การจัดงานบุญถือศีลกินเจ  เพื่อถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่  ช่วยชีวิตสัตว์ อุทิศส่วนบุญกุศลแต่บรรพบุรุษ  สร้างทานบารมี  ซึ่งทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และภาครัฐ เอกชน  ได้ร่วมมือกันจัดเป็นงานประเพณีทุกปี   โดยกำหนดเอาวันตามจันทรคติ  คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9  ตามปฏิทินจีนของทุกปี  ซึ่งในปี 2565 นี้ ตรงกับวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565   รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน

โดยในวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 10.39 น. จะมีพิธีอัญเชิญเสาพิธี(เสาโกเต็ง)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลกินเจ  , พิธีอัญเชิญตะเกียง 9 ดวง ,พิธีอัญเชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่ และพิธีอัญเชิญพระกิวอ๋องไต่เต่เข้าบวงสรวง
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 21.09 น.พิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยว และเล่นประทัด
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น.อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมและเหล่าเทพ โปรดสัตว์รอบเมือง
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. พิธีแจกทาน และเวลา 19.00 น.พิธีบูชาดาว   พร้อมกันนี้ได้จัดอาหารเจให้บริการแก่นักบุญทุกท่านตลอดทั้ง 10 วันอีกด้วย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts