แถลงข่าว การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 42 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ

Spread the love

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องคิริน โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ ได้จัดแถลงข่าวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 42 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี
    รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ
    นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
    ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมาตรีนครหาดใหญ่
    ดร.อดิศร สินประสงค์ เลขาธิการนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    นายกิตตน์ หนูสง อุปนายกภาคใต้ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ปฏิบัติเดี่ยวกับการอาชีวศึกษาใหม่ๆ
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา ทั้งข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและวิธีแก้ไข ในการรวมกับอาชีวศึกษาภาครัฐ(ในระยะเวลา 1 ปี 9 เดือนที่ผ่านมา)
4.เพื่อเลิกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ และอุปนายกภาค คนใหม่ (ที่หมดวาระลง)
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอาชนทั้วประเทศ
สำหรับประโยชน์ที่ได้รับของท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ทำให้ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งด้านความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ในระดับจังหวัดและอำเภอ
สำหรับการประชุมใหญ๋ จะจัดในวันศุกร์ที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า หาดใหญ่ โดยมี ฯพณฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ เป็นประธาน
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics