แถลงข่าวรักบี้

Spread the love

วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล7 คน นานาชาติ “Chang Hatyai Rugby International Sevens 2017” โดยมีพลเอกอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมด้วยนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอิธิชัย วัฒนา รักษาการสมาคมกีฬารักบี้ นพ.อื๊ด ลอประยูร ประธานฝ่ายแพทย์ นายชาญนภัส ผลค้าขาย ตัวแทน บมจ.ไทยเบฟ เวอเรจ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬารักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ส่งเสริมและพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลก้าวหน้าไปสู่สากล เป็นการเผยแพร่กีฬารักบี้ฟุตบอลให้กระจายสู่ภูมิภาค รวมทั้งเป็นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กำหนดการแข่งขันจะจัดระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ สนามกลางจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts