สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี 

Spread the love

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี 


       
       วันนี้ (19 ก.ย.60) ที่ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณีทำบุญ เป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของลูกหลานที่มีต่อบรรพชน เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประเพณีทำบุญเดือนสิบ จะจัดขึ้นในวันแรม ค่ำ เดือน 10 ครั้งหนึ่ง หรือเรียกว่า รับตายาย และวันแรม 15ค่ำ เดือน 10 อีกหนึ่งครั้ง หรือเรียกว่า ส่งตายาย

                ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวว่า ประเพณีบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญที่ชาวใต้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญเดือนสิบเป็นการแสดงให้เห็นวัฒนธรรมด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อบุรพชน อันเป็นค่านิยมที่สำคัญยิ่งของชาวใต้ ผู้ที่จากภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นจะกลับสู่คืนถิ่นใต้บ้านเกิดเมืองนอน การตระเตรียมข้าวของเพื่อทำบุญ และการจัดหมฺรับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนม อย่าง ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา     ขนมกง ขนมดีซำ ขนมบ้า ในบางท้องถิ่นจะทำต้มสามมุมและแกงสมรมการจัดหมฺรับและตกแต่งให้สวยงาม
       
       กิจกรรมภายในงาน มีการจัดกิจกรรมประเพณีเดือนสิบการแห่หมฺรับ โดยจัดเป็นขบวนแห่จากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา สู่วัดแหลมพ้อ มีการแทงต้ม การทำแกงสมรม นอกจากนี้ มีการสาธิตการจัดหมฺรับ การทำขนมเดือนสิบ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้คือ การรำมโนราห์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกรักวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ และให้ประชาชน เยาวชนทั่วไปมีโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในชุมชน และตระหนักถึงคุณค่าในประเพณีท้องถิ่น เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics