เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วม คปภ. เชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร่วมกิจกรรมเครือข่ายร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย

เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วม คปภ. เชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร่วมกิจกรรมเครือข่ายร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย
Spread the love

✨✨เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร่วมกิจกรรมเครือข่ายร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย จัดทำประกันภัยอุ่นใจ 100% (รายละเอียดดังรูป)
 
📣ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
.
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ : 074-280000 ต่อ 1132 (ในวันเวลาราชการ)
 
เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วม คปภ. เชิญชวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ร่วมกิจกรรมเครือข่ายร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts