มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ

มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ

มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย เทียบเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้บริการคำปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หวังช่วยสร้างความมั่นใจอาจารย์-เจ้าหน้าที่ เดินหน้าทำผลงานวิจัยคุณภาพ

มรภ.สงขลา เปิดคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้โครงการคลินิกวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรและอาจารย์ มรภ.สงขลา ให้มีคุณภาพ และมีความมีมั่นใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้บริการคำปรึกษา จำนวน 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนักวิจัย มรภ.สงขลา ให้ความสนใจยื่นงานวิจัยเพื่อขอใช้บริการคำปรึกษาจากคลินิกวิจัย จำนวน 8 เรื่อง


                ทั้งนี้ กิจกรรมในวันดังกล่าว อาจารย์ที่เข้าร่วมได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมบทความต้นฉบับ ตลอดจนการค้นหาและเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อลงตีพิมพ์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ส่งผลให้อาจารย์ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบทความวิจัย ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้แก่ตัวผู้วิจัย ในการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีคุณภาพ สำหรับนำไปลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment