(MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ)

(MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ)
Spread the love

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ) ระหว่างจังหวัดสงขลา กับ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ

(MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ)

วันนี้ (29 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชาลี รัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

(MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ)

สำหรับการจัดการแข่งขันสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ) ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 และวันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นการแข่งขันเส้นทางวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง กิโลเมตรเส้นทางมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร เส้นทางฟูลมาราธอน ระยะทาง 42 และการแข่งขันเส้นทางฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลา

(MOU) การจัดงานวิ่งสงขลามาราธอน Songkhla Marathon 2021 (ระดับนานาชาติ)

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เคยเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลาลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่จังหวัดสงขลาซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถควบคุมได้ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ภายใต้มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาว่ามีความพร้อมในการเปิดจังหวัดและสามารถรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งในเชิงท่องเที่ยวและความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาให้สงขลา (Songkhla Sport City) เป็นเมืองกีฬาต้นแบบต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts