ฝึกอบรมเครือข่ายตาสับประรดแจ้งเตือนภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข

Spread the love

วันที่ 7 กันยายน 2560 ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายตาสับปะรดแจ้งภัย เพื่อหาดใหญ่สันติสุข ประจำปี 2560 ให้กับกลุ่มนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนผู้ประกอบการค้า ตัวแทน อปพร.และประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
โดยมี พ.อ.(พิเศษ)ธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนางปฎิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความตื่นตัวในการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันในรูปแบบต่างๆ จากการร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องสิ่งผิดปกติ ร่วมกับหน่วยงานของทางราชการ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม อีกทั้งยังสามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่ชุมชนของตนให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที
พร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายสถานการณ์การฝึกการจดจำ การสังเกต และการแจ้งรายงาน โดย พันตำรวจโท รนนท์ สุรวิทย์ รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ บรรยายสถานการณ์ในพื้นที่ และการรับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง โดยพันตรีสุธรรม คงแก้ว ผู้บังคับกองร้อย ทหารราบ อโณทัยที่ 3 กรมทหารราบที่5 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics