นายกฤษฏา บุญราช เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา (หลังใหม่)

Spread the love

วันนี้ (ก.ย.60) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกฤษฎา   บุญราช   ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายอนุสร ตันติโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา    กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผอ.ร.ร.เลิศคณิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา โดยมี ดร.พระเทพญาณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดทรายขาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคล

 นายอนุสร ตันติโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า ในปีงบประมาณพ.ศ. 2557กรมการปกครองได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาหลังใหม่ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขนาด ชั้นราคาก่อสร้างภายในวงเงิน 16,504,400 บาทโดยให้ก่อสร้างทดแทนที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาหลังเดิม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาเมื่อปี 2506 อำเภอเมืองสงขลามีความเห็นว่าควรจะอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเดิมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไปจึงมีความประสงค์ไม่หรือถอนอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาหลังเดิมและได้แก้ไขปรับปรุงแบบแปลนก่อสร้างพร้อมขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไปยังกรมการปกครองในวงเงิน 19,000,000 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาหลังเดิมทางด้านทิศเหนือเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย

นอกจากนี้อำเภอเมืองสงขลาได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าอำเภอเมืองสงขลาหลังใหม่เพิ่มเติมเป็นเงิน 999,980 บาทและได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆโดยได้รับบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 1,919,300 บาท

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics