ก.พาณิชย์ถกด่วนผู้เลี้ยงไก่ไข่ พร้อมสั่งตรึงราคาไก่สด 6 เดือนตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือน มิ.ย. 65

Spread the love

 

ก.พาณิชย์ถกด่วนผู้เลี้ยงไก่ไข่ พร้อมสั่งตรึงราคาไก่สด 6 เดือนตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือน มิ.ย. 65
 
 
วันอังคารที่ 11 มกราคม  2565  นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงสถานการณ์ไข่ไก่และไก่เนื้อว่า วานนี้ได้มีการรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สดเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนม.ค.สิ้นสุดในเดือน มิ.ย.2565
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติกำหนดราคาจำหน่ายไก่สด ดังนี้
– ไก่สดมีชีวิตราคา 33.50 บาทต่อกิโลกรัม
– ไก่สดรวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม
– น่องติดสะโพก น่อง สะโพก ราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม
– เนื้ออก จำหน่าย 65-70 บาทต่อกิโลกรัม
 
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ไขและช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้น ส่วนระยะยาว กรมการค้าภายในจะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในการเร่งเพิ่มการผลิตโดยเร่งด่วน เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงเพื่อแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้น
 
ขณะที่วานนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะราคาไข่ไก่และเนื้อไก่ที่ทยอยปรับขึ้นว่า กระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาสินค้าดังกล่าว ซึ่งอาจมีการฉกฉวยขึ้นราคาก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แต่หากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใด ก็สามารถทำเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความจำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย จากการกดราคาทางนโยบาย และป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีก
จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามราคาเนื้อไก่และไข่ไก่ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากกรณีที่เนื้อหมูได้ขึ้นราคาไปแล้ว ขณะเดียวกันต้องช่วยเหลือดูแลกับเกษตรกรรายย่อยด้วย
CR/ workpointTODAY
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment