จังหวัดสงขลา ติดตามเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

จังหวัดสงขลา ติดตามเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
Spread the love

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

จังหวัดสงขลา ติดตามเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

        วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นต้น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนกระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศ เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลา โดยสถานการณ์ในวันนี้  พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 101 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่การฉีดวัคซีน ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว ร้อยละ 75.84 เข็ม 2 ร้อยละ 70.86 เข็ม 3 ร้อยละ 12.72 และเข็ม 4 ร้อยละ 0.64 โดยพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี ทางจังหวัดสงขลา จึงได้เน้นย้ำการลงทะเบียนผ่าน QR CODE Songkhla Care ทุกครั้งเมื่อเดินทาง เข้า-ออกจังหวัดสงขลา ทั้งที่สนามบินหาดใหญ่   และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้

จังหวัดสงขลา ติดตามเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

      นอกจากนี้ ยังคงมี Setting ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเดือนมกราคม 2565 ได้แก่ ร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่แปลงสภาพมาจากผับ บาร์ คาราโอเกะ  เป็นจุดเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นสถานที่ปิดและอาจมีการระบายอากาศไม่ดี พร้อมขอความร่วมมือจากที่ทำการปกครองจังหวัดในการสำรวจ และชี้เป้าสถานประกอบการประเภทนี้เป็นรายอำเภอ เพื่อที่ทางสาธารณสุขจะได้เข้าไปแนะนำและดำเนินมาตรการ COVID Free Setting รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวในโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่รับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ ตลาดสด และตลาดนัด

     นอกจากนี้ยังมีการนำมาตรการ VUCAT (Strong VUCAT Songkhla Strong) มาใช้ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ V : Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 , U : Universal Prevention ประชาสัมพันธ์ DMHTT , C : COVID Free Setting ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ปฏิบัติตามแนวทาง COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด , A : ATK เร่งตรวจ ATK ร้อยละ 2 ของประชากรต่อสัปดาห์ และ Treatment เตรียม CI / HI ในการดูแลรักษาพยาบาล

     การชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบ Test and Go ควบคู่กับมาตรการอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ อาทิ ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นต้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จังหวัดสงขลา ติดตามเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts