เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรคนจน”รอบใหม่ ใครมีสิทธิบ้าง เช็กเลย

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรคนจน”รอบใหม่ ใครมีสิทธิบ้าง เช็กเลย
Spread the love

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรคนจน”รอบใหม่ ใครมีสิทธิบ้าง เช็กเลย

หลังจากกระทรวงการคลัง ประกาศชัดเจนเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ช่วงต้นปีนี้ และได้เสนอโครงการให้ครม.ไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการพิจารณา นั้น ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์ พาไปอัพเดท เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ ในเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้าง เชิญติดตามกันได้เลย

เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติ เบื้องต้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

  • เกณฑ์รายได้ครัวเรือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ โดยนำรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อคนเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย รายได้ห้ามเกินคนละ 1 แสนบาทต่อปี
  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
  • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท 
  • การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
  • การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่
  • การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการปัจจุบัน จะต้องเข้ามาทบทวนสิทธิใหม่ด้วย
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment