มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์
Spread the love

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ ม.จงหนาน ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธภาพ ม.จงหนาน” ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประสบการณ์ ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติจาก 24 ประเทศทั่วโลก

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) สร้างสัมพันธภาพทางการศึกษาระหว่างไทยและจีน นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยจงหนาน (Central South University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-17 มกราคม 2564 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเข้าร่วมจำนวน 18 คน อาจารย์ คน ในการนี้ นายปริญญา สีดำ นักศึกษา มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกล่าวอวยพรในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คนจาก 24 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นโอกาสดีในการสร้างสัมพันธภาพทางการศึกษาร่วมกันระหว่าง มรภ.สงขลา กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยจงหนานยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมรภ.สงขลา และ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นตัวแทนมอบ

มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์ มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธ์ “ม.จงหนาน” ส่ง นศ. ร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนออนไลน์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts