เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กหญิงณัฐกมล แดงลอุ่น สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันนี้ (6 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กหญิงณัฐกมล แดงลอุ่น โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางเยาวภา พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าร่วมในพิธี

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีโอกาสทอดพระเนตรการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านของนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งพระองค์ได้ทรงชื่นชมความสามารถของเด็กๆ และทรงรับสั่งว่า เมื่อปีที่แล้ว มีใครมาแสดงที่นี่บ้าง ซึ่งมี เด็กหญิงณัฐกมล แดงลอุ่น ได้มีโอกาสมาแสดง 2 ปี ติดต่อกัน และ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศอ.บต. ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังให้ส่งมอบไวโอลินพระราชทานของพระองค์ให้กับ เด็กหญิงณัฐกมล แดงลอุ่น สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ครอบครัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบไวโอลินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้าน นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์ ครูผู้ฝึกซ้อมไวโอลินให้แก่ เด็กหญิงณัฐกมล เผยว่า เด็กหญิงณัฐกมลเริ่มเล่นไวโอลินตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเด็กที่ขยันฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก เป็นคนที่มีพรสวรรค์และพรแสวงมีฝีมือการเล่นโดดเด่น เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้มีโอกาสแสดงไวโอลินต่อหน้าพระพักตร์ ครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มาก ปลาบปลื้ม ที่พระองค์ทรงนึกถึงลูกศิษย์และพระราชทานไวโอลินในครั้งนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts