การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กำลังก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

Spread the love

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กำลังก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน  ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ช่วง ตลอดสาย ตั้งแต่แยกจุดตัดถนนเพชรเกษมถึงจุดตัดถนนศรีภูวนารถ  งบประมาณดำเนินการเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมด  โดยมีกิจการค้าร่วม บริษัท สยามธรรมนนท์ & บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน ขุดเจาะเปิดหน้าดินลึกประมาณ 4-5 เมตร เพื่อดันท่อร้อยสาย ฝังบ่อพักสายระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำลงไว้ใต้ดิน นำสายไฟฟ้าบรรจุใส่ลงไปในท่อ ติดตั้งระบบแรงต่ำจ่ายเข้าเมนชายคาให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและในซอย คืนสภาพผิวจราจรและถอนเสาไฟฟ้าเดิม


จุดใดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน จะคืนผิวจราจรให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการเดือน ธันวาคม 2565
ส่วนระบบสายสื่อสารต่างๆ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)(NT) และผู้ประกอบการให้บริการด้านสายสื่อสาร ดำเนินการวางระบบท่อร้อยสาย และจะนำสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดินไปพร้อมกันนี้ด้วย โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ ดำเนินการ
สำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าของพื้นที่จะอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา กำกับดูแลและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการ

แต่ในขณะการดำเนินงาน จะต้องมีการปิดการจราจร มีเครื่องจักรมากมาย โคลนและฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งแผ่นเหล็กปิดถนน พื้นผวการจราจรไม่ราบเรียบ มาตรการที่จะลดผลกระทบจากความเสียหายในด้านต่าง ๆ อันเกิดจากความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในบริเวณการก่อสร้างและการสัญจรใช้เส้นทางในขณะดำเนินการ ทางผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประสานงานกับงานจราจรสถานีตำตรวจภูธรคอหงส์และเทศบาลนครหาดใหญ่ทราบ ทำการวางแผนวันเวลาและจุดสถานที่นำเครื่องจักรเข้าทำงาน การติดตั้งแผงแนวการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง และแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบทางด้านการจราจรและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการบริหารจัดการด้านไฟฟ้าส่องสว่างอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

หากประชาชนหรือผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความเดือดร้อน หรือมีข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) คุณภากร โทรศัพท์ 081-609-7272
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ หมวดรุ่ง โทรศัพท์ 063-9932463
3. กิจการค้าร่วม บริษัท สยามธรรมมนนท์ & บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง คุณปราโมทย์ โทรศัพท์ 065-5205684
ประสานงาน เทศบาลนครหาดใหญ่ สายด่วนกุญชร 074-200000

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts